مبانی فقهی جرم انگاری و مقابله با گروههای منحرف و عرفانهای نوظهور
59 بازدید
محل نشر: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/03/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی