تقریرات 2 سال مرقوم استاد با حاشیه شخصی درس خارج فقه النکاح آیت الله شیخ مهدی بیگدلی دام ظله
78 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه قم
مقطع: خارج
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی